γρηγοροῦσιν

γρηγοροῦσιν
γρηγορέω
to be
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric)
γρηγορέω
to be
pres ind act 3rd pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • бъдѣти — БЪ|ДѢТИ (119), ЖОУ ( ЖДОУ), ДИТЬ гл. 1.Бодрствовать: Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣѥть сѩ. ни постити сѩ можеть ни на жестоцѣ лѣгати. ни бъдѣти. (ἀγρυπνῆσαι) Изб 1076, 196 об.; и бъд˫аше по вс˫а нощи въ славословлении б҃жии. ЖФП XII, 31в;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отрезвитисѧ — ОТРЕЗВ|ИТИСѦ (1*), ЛЮСѦ, ИТЬСѦ гл. Прозреть, очнуться: и ти по излишению искѹшени бывъше. сильнѣ отрѣзвивъшесѧ. бъд˫ать въ мл҃твахъ прочеѥ поѹчающесѧ гл҃ѥмоѥ ѿ г҃а. (γρηγοροῦσιν) КЕ XII, 224а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”